EDİTÖRLER  ÇALIŞTAYI

 

ULAKBİM-Türk Tıp Dizini Kurulu
ve
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi işbirliği ile


11  Nisan 2008

     İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

  Cem’i Demiroğlu Oditoryumu

     Cerrahpaşa – İSTANBUL

 

Çalıştay katılım listesi (alfabetik sırayla)

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Prof. Dr. Altan Onat
Ertuğrul GÖKSOY
pdf

Editörün Sorumlulukları ile Danışman ve Yazar Açılarından Tutumu
Altan ONAT
pdf

Süreli Yayın Süreci
Orhan YILMAZ
 pdf

Editörlük Tanım ve İşlevi
Özgür KASAPÇOPUR
pdf

Danışmanlık
Çiğdem GÜNGÖR
pdf

Yayınlarda Etik Yaklaşımın Önemi
Deniz ERBAŞ
pdf

Türk Tıp Dizinine Giren Dergilerdeki Yazım Sorunları
Aytaç YILDIZELİ
pdf

Türkiye de Bilimsel Yayın Göstergeleri ve Yayın Etiği
A. Tulga ULUS
pdf

Ulusal Atıf Dizini
Sercan ÖZYURT