ENGLISH

,

Dikkat!!! Bu sayfada yazılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir çelişki durumunda mevzuat sayfamızda yazılanlar geçerlidir.

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde nasıl bir eğitim sistemi uygulanmaktadır?
2008-2009 öğretim yılından beri eğitim programımız yeniden yapılandırılmıştır. Bu süreç içinde müfredatın tamamı gözden geçirilmiş, yeniden yapılandırılmış ve ders saatleri makul ölçülerde azaltılmıştır. İlk 3 yıl yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı multidisipliner ders kurullarının oluşturulmuştur. Öğrencilerimize hemen ilk yıldan itibaren doktor olma bilincine sahip olmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin stajlarda geçirecekleri sürelerin arttırılmış, staj yaptıkları dönemlerin, stajlarla ilişkisiz çok sayıda kuramsal dersten arındırılmıştır. Dördüncü ve beşinci yıl stajlarının, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin tüm olanaklarından yararlanabilecekleri şekilde yapılandırılmıştır. Altıncı yılda daha fazla pratik yapmalarının yolları açılmış, staj yapılandırmalarının birinci basamakta karşılaşabilecekleri sorunları kendi başlarına çözebilecekleri şekilde yapılandırılmıştır.
Ders programları sayfamızda müfredatımızın tüm detayları bulunmaktadır.

 

Bir dersten başarı olabilmek için hangi notlar alınmalıdır?
Fakültemizde derslerden alınan dörtlük sisteme göre harf notları ara sınav ve yıl sonu sınavlarında alınan notların katkısına göre hesaplanarak verilmektedir.
Fakültemizde dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notunun katkısı %40, yıl sonu (final veya bütünleme) sınavının katkısı %60'dır. Bu şekilde hesaplanan ham başarı notu aşağıdaki tabloya göre harf notlarına çevrilmektedir (küsuratlı sayılar en yakın tamsayıya yuvarlanarak harf notu oluşturulur):

Başarı Notu

Harf Notu Karşılığı

AKTS
Notu


Anlamı

Not Aralıkları

4,00

AA

A

Mükemmel

88-100

3,50

BA

B

Çok iyi

80-87

3,00

BB

C

İyi

73-79

2,50

CB

D

Orta

66-72

2,00

CC

E

Yeterli

60-65

1,50

DC

-

Koşullu başarılı

55-59

1,00

DD

-

Koşullu başarılı

50-54

0,00

FF

FX

Başarısız

0-49

0,00

FD

F

Devamsız başarısız

0

-

G

-

Geçer (Derecelendirme dışı)

 

-

M

-

Muaf (Derecelendirme dışı)

 

Bunların dışında yıl sonu veya bütünleme sınavında FF dışında bir not alınabilmesi için en az 50 alınması gerekmektedir.

DC ve DD notları koşullu başarıdır. Öğrencinin AGNO değeri en az 2,00 ise öğrencinin bu derslerden yeniden sınava girmesi gerekmez. Ancak AGNO düşüklüğü nedeniyle yeni ders alamayan veya AGNO'ları en az 2,00 olmadığı için mezun olamayacak öğrenciler bu notları da yükseltmelidirler.
 

Yıl sonu (final) sınavına girmediğim için dersten başarısız oldum, telafi (bütünleme) sınavına girebilir miyim?
Yıl sonu sınavı sonucu FF, DD veya DC olan bütün öğrenciler telafi sınavına girebilirler. Devamsızlık sonucu FD notu alınmışsa telafi sınavına girme hakkı yoktur, dersin (stajın) tekrarlanması gerekir. Ancak 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sınavlarda alınan son notun geçerli olmasını zorunlu kılmıştır. Yani bu durumda bütünleme sınavında daha düşük bir not alırsanız not karnenize işlenecek olan notunuz da düşecektir.
 

Derse devam etmediğimden dolayı dersten başarısız oldum bütünleme sınavına girebilir miyim?
Hayır. Öncelikle o dersten başarılı olmak için gerekli derse devam koşulunu sağlamalısınız.
 

Sınav notum CC bütünleme sınavına girebilir miyim?
Hayır, bütünleme sınavına girebilmek için ders geçme notunuzun FF, DC veya DD olması gerekmektedir.
 

Sınavdan FF, DD veya DC aldım telafi sınavına (bütünlemeye) girmek için ne yapmalıyım?
Bütünleme sınav listesinde adınız olacaktır. Sınav günü sınav salonuna giderek sınava girebilirsiniz.
 

DC veya DD aldığım bir dersi yeniden aldım, ancak sınavdan daha düşük bir not aldım ne olur?
Not karnenize işlenecek olan notunuz en son sınavdan aldığınız not olur, yani daha önce DC olan bir dersiniz FF'e düşebilir.
 

Hangi durumlarda yeni ders alamam ve dönemi tekrar etmem gerekir?
Ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2,00’ın altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler yeni ders alamazlar. Ancak FD, FF, DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar.
 

Alt sınıflardan istediğim kadar ders alabilir miyim?
Öncelikle alt sınıflardan ders alabilmek için ders geçme notunuzun FD, FF, DC veya DD olması gerekmektedir. Geçme notunuz FD olan dersler için devam zorunluluğu vardır, notunuz FF, DC veya DD ise sadece sınavlara (ara sınav ve bitirme ve/veya telafi sınavı) girmeniz yeterlidir. Son yönetmelik alt sınıflardan alınabilecek dersler için de bir kredi üst sınırı koymuştur ve bu değer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için en çok 48 kredidir. Alt sınıflardan ders alacak öğrencilerin ayrıca ödeyecekleri öğrenim harcının da artacağını bilmeleri gerekir.
 

Mezun olabilmek için hangi koşulları sağlamalıyım?
Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri 6 yıl sonunda en az 360 AKTS'lik ders almaları ve AGNO'larının en az 2,00 olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 31 ve Geçici Madde 2'de bulunmaktadır.
 

Bir dersin sınavına girebilmek için ne yapmalıyım?
Öncelikle o derse yarıyıl başında üniversitemiz tarafından ilan edilen süreler içinde online kayıt olmalısınız, kayıt olmadığınız derslerin sınavına giremezsiniz. Bunun dışında derslerin devam koşullarını sağlamalısınız. Staj sınavlarına girebilmeniz için anabilim dallarının koyduğu ek şartlar da olabilir.
 

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) nasıl hesaplanır?
Herhangi bir yarıyıl sonunda elde edilen AGNO değeri, öğrencinin birinci yarıyıldan itibaren harf notu aldığı tüm derslerin genel ortalamasıdır. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:
A. Öğrencilerin aldıkları harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları dersin kredisi ile çarpılır.
B. Tüm dersler için elde edilen çarpım sonuçları toplanır.
C. Öğrencinin o zamana kadar aldığı bütün derslerin kredileri toplanır.
D. AGNO'nun hesaplanması için B  maddesinde bulunan sonuç C maddesinde bulunan sonuca bölünür. Elde edilen değer virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

 

Öğrenci ana sayfaya dönüş

   Son güncelleme: 11.05.2017

  

http://www.ctf.edu.tr/egitim_ogretim/sss.htm

http://194.27.141.99/egitim_ogretim/sss.htm