ENGLISH

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2017-2018 Öğretim Yılı Ders Programları

Cerrahpaşa Medical Faculty Curricula 2017-2018

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

24.04.2018

PDF

DOC

 

2

22.03.2018

PDF

DOC

 

3

25.04.2018

PDF

DOC

 

4

26.01.2018

PDF

DOC

 

5

26.01.2018

PDF

DOC

 

6

26.01.2018

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 16.02.2018
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 16 Feb 2018

 

1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 25.04.2018)

 

Erasmus Students 2017-2018 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

2017-2018 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2017-2018 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)

 

Yeni! 2018-2019 Öğretim Yılı Ders Programları taslağı

 

Daha önceki öğretim yıllarına ait programlarımız /
Our curricula at previous years

 

 

   Son güncelleme: 25.04.2018