ENGLISH

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Sınıf Listeleri,
Onur ve Yüksek Onur Öğrencilerimiz

 

Sınıf Listeleri (2012-2013)

 Güz Yarıyılı

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

 

Bahar Yarıyılı

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

  

Onur ve Yüksek Onur Öğrencilerimiz (2011-2012)

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

     İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

     Onur ve yüksek onur öğrencisi

     MADDE 34 - (Değişik:RG-27/8/2011-28038, md.22)

(1) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden,    AGNO’su 3.00–3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3.50–4.00 arasında olanlar ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Tüm derslere ilişkin AGNO’su, 3.00–3.49 arasında olan öğrenciler onur listesine; 3.50–4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumları öğrenim belgesinde belirtilir.

 

2011-2012 Öğretim Yılı sınıf listelerine buradan ulaşabilirsiniz.