Sempozyum Dizisi Elektronik Versiyon

 

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu'nun Mayıs 1997'den beri düzenli olarak gerçekleştirdiği, birinci basamak hekimliğine yönelik, ilgi çekici ve güncel bilgilerle donatılmış konuları içeren sempozyum dizisinin yayınlanmış kitapların elektronik versiyonlarını bu sayfalarda bulabilirsiniz. Tam metin olarak sunulabilen kitapların yanında [PDF] işaretini bulacaksınız.

 


 

1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012 

2013   2014   2015 

 

 

 

 2015 Yayınları

87-Bel Ağrıları
Editör: Prof. Dr. Şansın Tüzün Haziran 2015

86-Non-Travmatik Cerrahi Acilleri
Editör: Prof. Dr. Süphan Ertürk Nisan 2015

85-Çocuk ve Erişkinde Olgularla Diyabet
Editörler: Prof. Dr. Emel Gür ve Prof. Dr. Mücahit Özyazar Mart 2015

 

 2014 Yayınları

84-Psikiyatri Dışı Branşlarda Karşılaşılan Ruhsal Bozukluklar
Editör: Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu Kasım 2014

83-Kardiyoloji Güncellemesi
Editör: Prof. Dr. Haşim Mutlu Haziran 2014

82-İç Hastalıklarında Aciller
Editör: Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak Mayıs 2014

 

 2013 Yayınları

81-Hastalıkların Tanı ve İzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarları [PDF]
Editör: Prof. Dr. Hüseyin Avni Sönmez Mayıs 2013

80-Bağışıklık Sistemi ve Yetersizlikleri [PDF]
Editör: Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu Mayıs 2013

 

 2012 Yayınları

79-Radyasyon Onkolojisinde Temel Yaklaşımlar [PDF]
Editörler: Prof. Dr. İsmet Şahinler, Uzm. Dr. Şefika Arzu Ergen Kasım 2012

78-Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uzm. Dr. Ahsen Kaya Ekim 2012

77-Kardiyoloji Güncelleme [PDF]
Editör: Prof. Dr. Haşim Mutlu Haziran 2012

76-Dermatolog Olmayanlar için Dermatoloji [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Yalçın Tüzün, Doç. Dr. Burhan Engin Mart 2012

 

 2011 Yayınları

75-Geriatrik Hasta ve Sorunları [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Tanju Beğer, Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak Aralık 2011

74-Nörolog Olmayanlar için Nöroloji: Doğrular / Yanlışlar [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Meral Kızıltan, Prof. Dr. Sabahattin Saip, Doç. Dr. Derya Uludüz Aralık 2011

73-Biyolojik, Psikolojik, Sosyolojik Açıdan Kadın [PDF]
Editörler: Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu Aralık 2011

72-Erişkinde, Çocuk ve Adölesanda Obezite [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Volkan Yumuk, Prof. Dr. Oya Ercan Şubat 2011

 

 2010 Yayınları

71-Çocuk ve Erişkinde Aşılama [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Necla Akkaya, Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Prof. Dr. Emel Gür, Prof. Dr. Recep Öztürk Kasım 2010

70-İç Hastalıklarında Aciller [PDF]
Editör: Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak Nisan 2010

69-Görüntüleme Yöntemleri [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Çetin Önsel, Doç. Dr. Fatih Kantarcı Ocak 2010

 

  2009 Yayınları

68-Üriner Sistem Taş Hastalığı [PDF]
Editör: Prof. Dr. Armağan Öner Mayıs 2009

 

  2008 Yayınları

67-Yara Bakımı ve Tedavisi [PDF]
Editörler: Uzm. Hemşire Şerife Kartal Erdost, Prof. Dr. Oğuz Çetinkale Kasım 2008

66-Prof. Dr. Ayhan Dongar II. Davranış Fizyolojisi Sempozyumu [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Müfit Uğur, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu Kasım 2008

65-Günümüzde Tıbbi Resim [PDF]
Editör: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Mayıs 2008

64-Kardiyoloji Gündemi Sempozyumu [PDF]
Editör: Prof. Dr. Sedat Tavşanoğlu Nisan 2008

63-Adolesan Sağlığı II  [PDF]
Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Mart 2008

62-Türkiye'de Sık Karşılaşılan Psikiatrik Hastalıklar [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Müfit Uğur, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu Mart 2008

61-Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Fehmi Tabak , Doç. Dr. Reşat Özaras Şubat 2008

60-Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Doç. Dr. Gökhan Aygün Ocak 2008

 

2007 Yayınları

59-Aşılara Güncel Yaklaşım [PDF]
Editör: Prof. Dr. Ahmet Arvas Aralık 2007

58-Türkiye'de Sık Karşılaşılan Hastalıklar II
Sindirim Sistemi Hastalıkları, Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım
 [PDF]

Editörler: Prof. Dr. Ahmet Dobrucalı, Prof Dr. Cüneyt Tetikkurt Kasım 2007

57-Pediatrik Aciller  [PDF]
Editör: Prof. Dr. Yücel Taştan  Nisan 2007

56-VI. Kronik Venöz Yetmezlik Kursu [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, Prof Dr. Mehmet Yıldırım  Nisan 2007

55-Türkiyede Sık Karşılaşılan Hastalıklar I
Enfeksiyon Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar, Afetlerde Ezilme Yaralanmaları
 [PDF]

Editörler: Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, Prof. Dr. Recep Öztürk,  Ocak 2007

 

2006 Yayınları

54-Meme Kanserleri Sempozyumu [PDF]
Editör: Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu,  Aralık 2006

53-Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Ali Mert,  Kasım 2006

52-Ateroskleroz (Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu) Sempozyumu [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Bülent Canbaz, Prof. Dr. Rasim Enar, Prof. Dr. Hasan Tüzün, Ekim 2006

51-Güncel Bilgiler Işığında Sepsis [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Yalım Dikmen, Doç. Dr.Oktay Demirkıran, Mayıs 2006

50-Tıbbi Yayın Hazırlama Kuralları ve Yayın Etiği [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Prof. Dr. Mustafa Şenocak, Mayıs 2006

49- Herkes için Çocuk Kanserlerinde Tanı [PDF]
Editörler: Prof. Dr. İnci Yıldız, Doç. Dr. Alp Özkan, Mayıs 2006

48- Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu,
     Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi [PDF]
Editörler: Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz, Prof. Dr. Gürsel Çetin, Şubat 2006

 

2005 Yayınları

47- Medikal Açıdan Stres ve Çareleri [PDF]
Editör: Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Aralık 2005

46- Araştırmalar ve Etik [PDF]
Editör: Doç. Dr. Özgür Kasapçopur, Aralık 2005

      Tıpsal Araştırma Yöntem Bilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme Kursu
Editör: Prof. Dr. Mustafa Şenocak, Aralık 2005

45- Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Yıldız Aydın, Doç. Dr. Zafer Başlar,Doç. Dr. Hilmi Apak, Kasım 2005

44- Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Birsen Ülkü, Prof. Dr. Teoman Soysal, Mayıs 2005

43- Adolesan Sağlığı [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Oya Ercan, Doç. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, Uz. Dr. Gökmen Ercan, Mart 2005

42- Nörolog Olmayanlar için Nöroloji [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Aksel Siva, Doç. Dr. Sabahattin Saip, Doç. Dr. Derya Kaynak, Ocak 2005

 

2004 Yayınları

41- Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Zeynep Oşar, Prof. Dr. Tülay Erkan, Kasım 2004

40- Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme [PDF]
Editör: Prof. Dr. Zeki Öngen, Haziran 2004

39- Nörotravma [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Murat Hancı, Doç. Dr. Mustafa Uzan, Mayıs 2004

38- Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım [PDF]
Editörler: Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, Prof. Dr. Hakan Şentürk, Prof. Dr. M. Murat Tuncer, Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy, Mart 2004

 

2003 Yayınları

37- Güncel Klinik Onkoloji [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Süheyla Serdengeçti, Doç. Dr. Gökhan Demir, Aralık 2003

36- Kanama ve Tromboza Eğilim [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu, Doç. Zafer Başlar, Doç. Dr. Tiraje Celkan, Kasım 2003

35- Sağlam Çocuk İzlemi [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Lale Sever, Doç. Dr. Emel Gür, Ekim 2003

34- Romatolojik Hastalıklar [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Prof. Huri Özdoğan, Doç. Dr. İzzet Fresko, Nisan 2003

 

2002 Yayınları

33- Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Necla Akçakaya, Prof. Yıldız Camcıoğlu, Aralık 2002

32- Zehirlenmeler [PDF]
Editör: Prof. Dr. A. Gökhan Akkan, Aralık 2002

31- Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Erişkinde Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlar [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Fehmi Tabak, Prof. Recep Öztürk, Prof. Dr. Yıldırım Aktuğlu, Kasım 2002

30- Baş, Boyun, Bel Ağrıları [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Aksel Siva, Doç. Dr. Murat Hancı, Mayıs 2002

29- İç Hastalıklarında Aciller [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Zeki Öngen, Doç. Dr. Zeynep Oşar, Doç. Dr. Pınar Kadıoğlu, Birinci Basım: Mart 2002, İkinci Basım: Nisan 2002, Üçüncü Basım: Ekim 2002

28- Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy, Prof. Dr. Hakan Şentürk, Ocak 2002

 

2001 Yayınları

27- Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir, Prof. Dr. Muzaffer Altındaş, Ekim 2001

26- Pediatrik Aciller [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Lale sever, Doç. Dr. Yücel Taştan, Haziran 2001 ve Kasım 2001

25- Anemiler [PDF]
Editör: Prof. Dr. Teoman Soysal, Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan, Nisan 2001

24- Allerjiler [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, Prof. Dr. Necla Akçakaya, Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir, Doç. Dr. Ferhan Öz, Mart 2001

23- Gastrointestinal Sistem Hastalıkları [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy, Prof. Dr. Hülya Uzunismail, Ocak 2001

 

2000 Yayınları

22- Meme Hastalıkları
Editörler: Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Prof. Dr. M. Feridun Aksu, Aralık 2000

21- Ateroskleroz ve Kardiyoserebrovasküler Hastalıklar [PDF]
Editör: Prof. Dr. Zeki Öngen, Ekim 2000

20- Diabet, Obezite ve Metabolizma Hastalıkları [PDF]
Editör: Prof. Dr. Hasan İlkova, Eylül 2000

19- Kitle Yaralanmaları ve Afet Hekimliği [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy, Prof. Dr. Feridun Şirin, Mart 2000

18- Solunum Yolu Enfeksiyonları [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, Doç. Dr. Ferhan Öz, Ocak 2000

 

1999 Yayınları

17- Depresyon. Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller [PDF]
Editör: Prof. Dr. Engin Eker, Aralık 1999

16- Tiroid Hastalıkları [PDF]
Editör: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Ekim 1999

15- Maternal Mortalite ve Morbidite [PDF]
Editör: Prof. Dr. M. Feridun Aksu, Haziran 1999

14- Romatizmal Hastalıklar [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, Mayıs 1999

13- Erişkin ve Çocukta Tüberküloz [PDF]
Editör: Prof. Dr. Gül Öngen, Nisan 1999

12- Osteoporoz [PDF]
Editör: Prof. Dr. Merih Eryavuz, Şubat 1999

11- Akılcı İlaç Kullanımı [PDF]
Editör: Prof. Dr. Esat Eşkazan, Ocak 1999

 

1998 Yayınları

10- Baş Ağrıları - Baş Dönmeleri [PDF]
Editörler: Prof. Dr. Aksel Siva, Prof. Dr. Asım Kaytaz, Aralık 1998

09- Geriatrik Hasta ve Sorunları [PDF]
Editör: Prof. Dr. Tanju Beğer, Kasım 1998

08- Epilepsilerde Tanı ve Tedavi [PDF]
Editör: Prof. Dr. Esat Eşkazan, Ekim 1998

07- Yaz İshalleri - Besin Zehirlenmeleri [PDF]
Editör: Doç. Dr. Tufan Kutlu, Haziran 1998

06- Çocuk ve Erişkinde Bağışıklama [PDF]
Editör: Prof. Dr. Lale Sever, Mayıs 1998

05- Allerji - Astım [PDF]
Editör: Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, Mart 1998

 

1997 Yayınları

04- Diabetes Mellitus [PDF]
Editör: Prof. Dr. Hasan İlkova, Aralık 1997

03- Acil Hekimlik [PDF]
Editör: Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy, Ekim 1997

02- Sistemik Arter Hipertansiyonu [PDF]
Editör: Prof. Dr. Zeki Öngen, Mayıs 1997

01- Pratikte Antibiyotik Kullanımı [PDF]
Editör: Prof. Dr. Yıldırım Aktuğlu, Mayıs 1997

Ayrıntılı bilgi ve kitap edinmek için lütfen ctfstek@istanbul.edu.tr adresine yazınız.